დავით გიგაური

დავით გიგაური
დირექტორი, Gryphon Emerging Markets

დავით გიგაურს აქვს 15 წლიანი გამოცდილება აღმოსავლეთ ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის განვითარებად ბაზრებზე მეწარმეებისა და ორგანიზაციებისათვის სასაზღვრო ტრანზაქციების წარმოშობისა და აღსრულების მიმართულებით.

ამჟამად იგი არის განვითარებად ბაზრებზე ორიენტირებული ფინანსური კომპანიის, Gryphon-ის დირექტორი ლონდონში. მანამდე იგი მუშაობდა JP Morgan- ის სამომხმარებლო, ჯანდაცვის და საცალო (CHR) საინვესტიციო საბანკო ჯგუფში, TNK-BP Oil Company- ის კომუნიკაციებისა და საზოგადოებრივ ურთიერთობათა დეპარტამენტში. ის ასევე მუშაობდა უძრავი ქონების პროექტებზე ნიუ-იორკში, ლონდონსა და მოსკოვში.

დავითმა ბიზნესისა და ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხი მიიღო University College London (UCL)-ში, ხოლო მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი ლონდონის ეკონომიკის სკოლაში (LSE).